När blir ljudnivån skadlig? Här får du svaret

Både lågfrekventa ljud och höga buller kan ha en negativ inverkan på din hälsa. Men när blir ljudnivån skadlig? Det tänkte vi reda ut i denna artikel.  

Innehåll 

 • Vad räknas som buller?
 • Vilka risker är förenade med buller?
 • När blir ljudnivån skadlig?
 • Vad kan man göra för att minska ljudnivån?
 • Ta hjälp av Allakustik Under(bara)tak

 

Vad räknas som buller?  

De flesta är medvetna om att höga ljudnivåer från exempelvis maskiner kan ha en negativ inverkan på hälsan. Vad många inte är medvetna om är att lågfrekventa ljud, exempelvis susande ljud från ventilationsanläggningen, också kan vara skadliga och klassas som buller.

Till buller hör nämligen alla ljud som är oönskade, vare sig de är höga eller låga.

 

Vilka risker är förenade med buller? 

Det finns många anledningar till varför man bör ta buller på största allvar. Såväl höga som lågfrekventa ljud kan nämligen leda till allvarliga hälsoeffekter som tillfällig tinnitus, hörselnedsättningar, sömn- och koncentrationssvårigheter respektive huvudvärk, för att bara nämna några.

 

När blir ljudnivån skadlig?  

Det finns många faktorer som avgör när ljud och buller blir skadliga. Dels beror det på deras styrka, men också på exponeringstiden, d.v.s. under hur lång tid man får stå ut med ljuden.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd buller inomhus anger man följande riktvärden:

 

 • Maximalt ljud – 45 dB
 • Ekvivalent ljud – 30 dB
 • Ljud med hörbara tonkomponenter – 25 dB
 • Ljud från musikanläggningar – 25 dB

 

Medan man i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller anger gränsvärdet 85dB för daglig bullerexponeringsnivå. Det är också här – vid 85 dB – som man brukar säga att ljudnivån blir skadlig, om än inte vid första exponering. För att ljudet ska vara direkt skadligt krävs det en ljudnivå på uppemot 100–120 dB.

 

Vad kan man göra för att minska ljudnivån?

Vare sig ljudnivån är direkt skadlig eller inte kan den leda till negativa hälsoeffefekter på sikt. Det är därför viktigt att man tar detta problem på allvar, både i sitt hem och på sin arbetsplats. För att minska ljudnivån kan du exempelvis:

 • Inreda med mjuka och ljuddämpande material
 • Montera ett akustiktak
 • Montera ljudabsorbenter på väggarna

 

Ta hjälp av Allakustik Under(bara)tak

Om du önskar hjälp med att skaffa en behaglig akustikmiljö i ditt hem eller på din arbetsplats, kan du med fördel vända dig till oss på Allakustik Under(bara)tak. Med över 25 års erfarenhet och tusentals genomförda arbeten kan vi garanterat hitta en passande lösning för just dig.

Utforska vår produktkatalog, besök någon av våra butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö eller hör av dig till oss. Vi ser fram emot att höra från dig!